Resultat fra kirkevalget

Resultat fra kirkevalget

Resultatet av menighetsrådsvalget i Skien menighet.

I valget til nytt Bispedømmeråd ble det avlagt 747 stemmer.
Åpen folkekirke: 522 stemmer
Nominasjonskomiteen liste: 225 stemmer
 
Den totale oversikten over hvem som utgjør Kirkemøtet i perioden 2016-2019 er først klar 8. desember.
Innen den tid skal medlemmene av de nyvalgte menighetsrådene i fire av bispedømmene (Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre) ha tilleggsvalg på tre av de syv lekfolksrepresentantene til sine respektive bispedømmeråd.
Takk til alle som stemte - til valgfunksjonærer og tellekorps! 

HER ser du resultatet av Menighetsrådsvalget i Skien menighet.


Del denne artikkel på e-post