Orgelet i Skien kirke

Orgelet i Skien kirke

Et unikt instrument som må bevares og fornyes.

Et omfattender arbeid er i gang for å ta vare på det unike orgelet i Skien kirke. En orgelkommite jobber for å danne økonomisk grunnlag for restaureringen som er estimert til 10 mill. kroner. Bruk gjerne konto nr. 1644.08.86519 eller VIPPS nr. 67615 dersom du ønsker å støtte denne saken.

Mer om orgelrestaureringen HER.


Den eldste delen skriver seg fra 1894 og ble bygget av Olsen & Jørgensen i Kristiania. 
Instrumentet hadde 31 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. I 1936 ble det tilføyd et tredje manual med åtte stemmer og foretatt utskiftninger av enkelte stemmer. Arbeidet ble utført av Jørgensens Orgelfabrikk i Oslo. Den siste ombyggingen ble fullført i 1954, også denne ved Jørgensens Orgelfabrikk. Trakturen ble gjort elektropneumatisk og instrumentet ble utstyrt med 4 manualer og pedal og utvidet til 70 stemmer.
 
Kombinasjonen av gamle og nye stemmer er klanglig meget vellykket og i den praktfulle akustikken i Skien kirke fremstår orgelet som et unikt "katedralorgel" sett med norske øyne. Intonasjonen og det store svellverket gjør det spesielt velegnet til romantisk orgellitteratur, men den klassiske verkoppbyggingen og presiste spillearten gjør det til et "all round" instrument der de fleste tidsepokers orgelverket klinger godt.
 
Orgelets disposisjon
 
Manual I 1894
1. Principal 16´ 1894
2. Principal 8´ 1894
3. Jubalfløyte 8´ 1894
4. Gemshorn 8´ 1894
5. Liebl. Gedakt 8´ 1936
6. Oktav 4´ 1894
7. Fløyte 4´ 1936
8. Kvint 2 2/3´ 1954
9. Oktav 2´ 1894
10. Cymbel 4 fag 1954
11. Cornett 2-5 fag 1894
12. Mixtur 4-6 fag 1954
13. Fagott 16´ 1954
14. Trompet 8´ 1954
15. Clarine 4´ 1954
 
Manual II
16. Kvintatøn 16´ 1954
17. Principal 8´ 1894
18. Rørfløyte 8´ 1894
19. Spissfløyte 8´ 1936
20. Principal 4´ 1954
21. Kopplefløyte 4´ 1954
22. Kvint 2 2/3´ 1954
23. Oktav 2´ 1954
24. Nachthorn 2´ 1936
Tremulant
 
Manual III
25. Dolce Bourdon 16´ 1894
26. Principal 8´ 1954
27. Gedakt 8´ 1894
28. Hohlfløyte 8´ 1894
29. Violin 8´ 1936
30. Voix Celeste 8´ 1936
31. Prestant 4´ 1936
32. Fl. Octaviante 4´ 1894
33. Fugara 4´ 1894
34. Kvint 2 2/3´ 1954
35. Principal 2´ 1954
36. Ters 1 3/5´ 1954
37. Siffløyte 1´ 1954
38. Rauschkvint 2 fag 1894
39. Plein jeu 5 fag 1954
40. Trompet 16´ 1936
41. Solotrompet 8´ 1954
42. French Horn 8´ 1936
43. Oboe 8´ 1954
44. Zinke 4´ 1954
Tremulant
 
Manual IV
45. Salicional 8´ 1894
46. Larigot 1 1/3´ 1954
47. Scharff 5 fag 1954
48. Dulcian 16 1954
49. Fagott 8´ 1894
50. Krumhorn 8´ 1954
51. Geigen Regal 4´ 1954
Tremulant
 
Pedal
52. Grand Bourdon 32´ 1954
53. Kontrabass 16´ 1954
54. Violonbass 16´ 1894
55. Subbass 16´ 1894
56. Bourdon 16´ 1954
57. Kvint 10 2/3´ 1894
58. Oktavbass 8´ 1894
59. Gedaktbass 8´ 1936
60. Violincello 8´ 1894
61. Oktav 4´ 1894
62. Koppelfløyte 4 1954
63. Flageolet 2´ 1894
64. Doublet 2 fag 1954
65. Mixtur 4 fag 1936
66. Basun 16´ 1894
67. Dulcian 16´ 1954
68. Trompet 8´ 1894
69. Clarion 4´ 1954
70. Singend Kornett 2´ 1954
 
Spillehjelpemidler
 
Kobler:
Manual II/I, III/I, IV/I, I/Ped,
II/Ped, III/Ped, IV/Ped
Superoktavkoppel i pedal
 
Kollektiver og kombinasjoner:
Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti,
Tunger I, Tunger III, 4 separate
frikombinasjoner i pedal.
4 frikombinasjoner.
 
Avstillere:
Tungestemmer ut, Mixturer,
16´man./ped. ut
 
Generalcrescendo
Manual/pedalomfang: Co-C4/C4-f1

Se bilder av orgelet her.


Del denne artikkel på e-post