Diakoniutvalget

Diakoniutvalget

Skien menighet har et eget diakoniutvalg som består av:

Inge Apneseth (leder)
Jens Strandheim
Liv Inger Sønsteby
Gerd Scherven
Astrid Andreassen
Diakon Torunn Skifjeld
Ungdomsdiakon
Sogneprest Gunnar Thelin
 
Diakoniutvalget har ansvar for at menighetens diakoniplan blir etterfulgt og oppdatert.
 
 
Menighetsrådet har gitt sin tilslutning til Bispemøtets håndtering av asyl- og retursaker (feb. 2012)
Du kan lese saken HER.
 
Diakoniutvalget jobber kontinuerlig med diakonale saker i menigheten som f.eks:
 
- Kontakt med Lyngbakken sykehjem
- Gudstjenester med diakonalt preg.
- Besøkstjeneste
- Gaustablikkturen
- Tverrkulturelt arbeid


Del denne artikkel på e-post