Barnekor

Barnekor

Alle øvelser er kl. 17.00-18.00

KNØTTENE under skolealder (i tårnrommet) 
BARNEKORET 1. - 4. klasse (i ungdomshuset)
 
Middagsklubb hver gang fra kl. 16.30 for de som ønsker det. 

SMS-påmelding hver gang til Trygve Wikstøl (98642103). Han sender ut sms-invitasjon som man svarer på.

Program våren 2017:

Tirsd. 03. januar: Juletrefest
Tirsd. 10. januar: Øvelse
Tirsd. 24. januar: Øvelse
Sønd. 29. januar: «Skien soul children» i Skien kirke
Tirsd. 07. februar: Øvelse
Tirsd. 28. februar: Øvelse
Sønd. 07. mars: Øvelse
Sønd. 12. mars: Barnekoret i Skien kirke                                                                                                                       

Tirsd.  21. mars: Øvelse
Tirsd. 04. april: Øvelse
Tirsd. 18. april: Øvelse
Søndag 30. april: Barnekoret synger i Skien kirke
Tirsd. 02. mai: Øvelse
Tirsd. 16. mai: Øvelse

Sønd. 21. mai kl 11.00: Barnekoret i Skien kirke
Barnekoret synger også på PETRUSFEST
på  Kapitelberget etter gudstjenesten.
Tirsd. 30. mai kl. 18.00: Felles kor-fest  med grilling

Kontaktperson: Trygve Wikstøl (mob: 98642103)
 

(Med muligheter for endring i programmet)

Kontaktpers.: Trygve Wikstøl (mob: 98642103)
 
Har du noen bilder du vil ha publisert her kan du maile til tormod.klovning@skien.kommune.no

Har du spørsmål kan du ringe til voksenleder Trygve Wikstøl (98642103).

Bilder fra knøttekoret:


 


Del denne artikkel på e-post