Barnekor

Barnekor

Annenhver tirsdag kl. 17.00-18.00

KNØTTENE under skolealder (i tårnrommet) 
BARNEKORET 1. - 4. klasse (i ungdomshuset)
 
Middagsklubb hver gang fra kl. 16.30 for de som ønsker det. 

SMS-påmelding hver gang til Trygve Wikstøl (98642103). Han sender ut sms-invitasjon som man svarer på.

SUPERTIRSDAG i Skien kirke                                                                                                

Knøttene (under skolealder)
Barnekoret (1. – 7. klasse)
(mulig egen korgruppe for de eldste)

 

Vi øver kl. 17.00–18.00 (ca annehver tisdag)

Middag kl. 16.30 (Påmelding sms til Trygve)
 

Program høsten 2017:
Tirsd. 05. september: Øvelse / oppstart!
Sønd. 17. september kl 11.00: BK: Sang i Skien kirke
Tirsd.  19. september: Øvelse
Tirsd. 03. oktober: Øvelse
Tirsd. 17. oktober: Øvelse
Sønd. 22. oktober kl 11.00: BK: Sang i Skien kirke
Tirsd.  31. oktober: Øvelse
Tirsd. 14. november: Øvelse
Tirsd. 28. november: Øvelse
Sønd. 10. desember: BK: Sang i Skien kirke
Tirsd.  12. desember: Juleavslutning
Julaften kl 14.30: BK: Sang i Skien kirke 
Tirsd. 09. januar 2016 kl 17.00: Juletrefest

(Med muligheter for endring i programmet)

Kontaktpers.: Trygve Wikstøl (mob: 98642103)
 
Har du noen bilder du vil ha publisert her kan du maile til tormod.klovning@skien.kommune.no

Har du spørsmål kan du ringe til voksenleder Trygve Wikstøl (98642103).

Bilder fra knøttekoret:


 


Del denne artikkel på e-post