Tilbud til eldre

Tilbud til eldre

Les mer om menighetspleien, seniorferie, formiddagstreff og besøkstjeneste.

Skien menighetspleie
I 1893 ble Søsterforeningen stiftet med formål "å motarbeide ølkneipene i Skien og søke arbeidernes velvære fremmet". Foreningen ble et middel i kampen mot sykdom og fattigdom. 1. september 1893 var den første diakonisse på plass. I 1935, under prost Henrik Seip, ble navnet forandret til Skien Menighetspleie.

Menighetspleiens hovedoppgave var å drive hjemmesykepleie ved hjelp av sine ansatte menighetssøstre. Dette arbeid ble drevet fram til på midten av 70-tallet da det etter hvert ble en kommunal oppgave. Arbeidet videreføres i dag bl.a. gjennom følgende tiltak:

Seniorferie
Skien menighetspleie arrangerer hvert år i august måned seniorferie på Gaustablikk Høyfjellshotell. Dette har blitt en tradisjon med mange gode tilbakemeldinger.

Formiddagstreff
Vi samarbeider med Metodistkirken om Formiddagstreff, som arrangeres i Metodistkirken annenhver onsdag. Her deltar blant annet Skien kirkes ansatte med andakt og sang.
Formiddagstreffene blir annonsert i avisene.

Besøkstjeneste
Helt siden "Søsterforeningen" ble startet har det vært drevet en aktiv besøkstjeneste som også pr. i dag er i full virksomhet.
Dersom noen ønsker besøk eller hvis noen vil bli besøker, kontakt diakon Torunn Skifjeld. (tlf 45234607)


Del denne artikkel på e-post