Råd og utvalg

Råd og utvalg

Skien menighetsråd har følgende råd og utvalg:

Skien menighetsråd 
 
Medlemmer
Leder Gustav Søvde
Nestleder Kristin Lorentzen
Sekretær Nils Ofstad
Birger Homleid
Leif Lyngstad
Nina Kihle
Siri Marte Norder Apneseth
Anne Kydland
 
Sogneprest Gunnar Thelin.
 
Leder, nestleder, sokneprest og sekretær utgjør arbeidsutvalget. 
 
Varamedlemmer
Cecile Gulla
Leiv Ose
Ingeborg Gran
Astrid Andreassen
 
Arbeidsutvalg
Leder Gusta, sekretær Nils Ofstad, Birger Homleid og  sokneprest Gunnar Thelin

Representant til Skien kirkelige fellesråd
Leif Lyngstad (vara: Kristin Lorentzen)
 
Sang og musikk utvalg (Skm)
Nils Ofstad, Karolina Wisniewska

Gudstjenesteutvalg
 
Diakoniutvalget
Astrid Andreassen, Gerd K Schjerven, Inge Apneseth, Liv Inger Sønsteby, Jens M. Strandheim, Trygve Wikstøl, Torunn Skifjeld og Gunnar Thelin
 
Menighetsbladets redaksjon
Inge Apneseth, Sigurd Skau og Gunnar Thelin

Orgelkomite
Nils Ofstad, Leif Harald Njølstad, Karolina Wisniewska
 
Arrangementskomite
Inger S Fredriksen.
 
Økonomiutvalg
Birger Homleid, Leif Lyngstad og Gustav Søvde.
 
Menighetshusutvalg
Øystein Bøen, Inge Apneseth og Gunnar Thelin 
 
Vealøskapellet
Inger S Fredriksen og Nils Ofstad.
 
Kirkens SOS
 
 
Amathea
 
 
Bibelkontakt
 
 
Misjonskontakt
 
Skien Diakonale Senter
Inge Apneseth
 
Kirkens Nødhjelp
 
 
Kontaktperson psykisk utviklingshemmede
 
 
Kontaktperson for innvandrere/KIA 
 


Del denne artikkel på e-post