Internasjonalt engasjement

Internasjonalt engasjement

I Skien menighets strategidokument er internasjonalt engasjement et av satsingsområdene. 

Vi ønsker å være en menighet som gir konkrete utfordringer knyttet til vårt misjonsengasjement. Vi ønsker videre å løfte frem arbeidet som gjøres av Kirkens Nødhjelp.
Også gudstjenestelivet skal preges av kirkens kamp for og sammen med de som lider nød, kamp for rettferdighet og et aktivt miljøengasjement.

Sommerleirer for barn i Gaza
Kristne og muslimer lever side om side i Gaza. Mennesker fra alle trosretninger i det palestinske folket har det vanskelig. KFUM i Gaza arbeider for å bedre barns hverdag og vil ta medansvar for deres oppvekstmiljø. Hvert år arrangerer KFUM sommerleir for barn fra flyktningeleirene. 450 barn får en fem-ukers ”day-camp” med spennende aktiviteter. Barna er i alderen 7-14 år. Samtidig gir leirene anledning til å lære opp nye unge ledere. Menigheten støtter dette arbeidet med forbønn og penger.

Mikrokreditt til aymaraindianerne i Bolivia
Mikrokreditt er en ny type hjelp til selvhjelp som tar vare på menneskers selvrespekt og evne til å skape sitt eget livsgrunnlag. Misjonsalliansen er aktive i Bolivia og støtter mikrokredittforetaket D-Frif som siden starten i 1991 har lånt ut godt over 500 millioner til aymaraindianerne i La Paz fylke. Det meste ev midlene er støtte til å opprette som lokale bedrifter innen service, salg og jordbruk. Pengene er lån som betales tilbake inkludert en bestemt rentesats. Disse lånes så ut til nye mennesker. Menigheten har forpliktet seg til å øke lånekapitalen noe hvert år.

Kirkens Nødhjelp
Vi arrangerer temagudstjenester og profilerer Kirkens Nødhjelps sitt arbeid på vår konfirmantleir. Konfirmantene deltar i den årlige fasteaksjonen som samler inn mellom 20 og 30 000 kroner i Skien sentrum.


Del denne artikkel på e-post