Kongens medalje til Harald Gullichsen

Kongens medalje til Harald Gullichsen

Harald Gullichsen fikk i dag Kongens fortjenestemedalje.

Ordfører Hedda Foss Five stod for overrekkelsen og la vekt på Haralds lange virke innen norsk kirkemusikk. Gratulerer!


Del denne artikkel på e-post