Informasjon til konfirmanter

Ved påmelding til konfirmasjon blir konfirmanten også medlem i Skjærgårds Live i konfirmasjonstiden.
De er vår samarbeidsorganisasjon for leirer og arrangement.
Da er vi også tilleggsforsikret på deres arrangement.
Medlemsskapet opphører etter konfirmasjonstiden.
Mer info om dette på informasjonssamling 31.mai kl 19