Informasjon fra menigheten


Her finner du viktig informasjon fra menigheten.

Denne artikkelen oppdateres jevnlig.

 

Velkommen til å være menighet 
og kirke i en annerledes tid.

Hver søndag legges det ut en «Minigudstjeneste» fra Skien kirke på vår Facebookside Skien kirke, følg med!

Vi anbefaler å benytte www.kirken.no som inngangsportal til de mange digitale tilbud som gis fra kirken sentralt.

Se også egen informasjon om lokalt gudstjenestetilbud: Drive in gudstjeneste på Geiteryggen

Vi anbefaler også å benytte ulike tilbud fra NRK:
Morgenandakten kl 0820, P1.
Gudstjenester søndag kl 11, P1.
Salmer til alle tider søndager kl 20, P1+
Tro, håp og Lillesæter, søndager kl 21, P1.

Ny konfirmasjonsdato for Skien menighet er Søndag 27.september 2020.

Har du avtalt dåp? Ta kontakt med kirkekontoret eller prest.
 

Prestene kan du nå på telefon:
Synnøve Skree Skjeldal 95992006       Øystein Gunnersen 41457874

For ulike henvendelser til menigheten er det nå mest praktisk å ringe sokneprest Øystein Gunnersen 41457874, bemanningen på kirkekontoret er noe redusert.

 

 


Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt hos den høyeste Gud,
som er skaper av alle ting,
den barmhjertige Far,
all nådes og godhets kilde.

Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt hos Kristus,
vår Forløser, som gjenoppretter alle ting,
det fullkomne og uutgrunnelige ord fra Gud.

Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt
hos ham som fyller alt i alle,
som hører våre bønner,
rene, stille Hellige Ånd.

(Fra Norsk bønnebok)

Tilbake