Informasjon fra menigheten


Her finner du viktig informasjon fra menigheten.

Denne artikkelen oppdateres jevnlig.

 

Inntil situsajonen med koronasmitte er avklart fra myndighetene sin side er er all aktivitet avlyst i kirkene. Kirken oppretter alternative måter å møtes på, samt digitale forum for å holde kontakten med kirken fra hjemmet sitt.

  • Påskens gudstjenester kan derfor dessverre ikke gjennomføres i dagens situasjon. Vi oppfordrer alle til å ta del i kirkens digitale fellesskap. For mer informasjon se www.kirken.no
  • Iht. til oppfordring gitt av biskop preses Atle Sommerfeldt og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen vil alle konfirmasjonsgudstjenester utsettes til etter sommeren. Informasjon om nye datoer vil komme så snart dette er klart.
  • Har du avtalt dåp? Ta kontakt med ditt kirkekontor eller prest.

Informasjon fra Skien menighet, uke 13:
Vi anbefaler å benytte www.kirken.no som inngangsportal til de mange digitale tilbud som gis fra kirken.


Hver dag legges det også ut en andakt via prosten, se facebook «Prosten i Skien»  
Hun har tekniske utfordringer, dette er enda ikke oppe og går….pr tirsdag morgen


Vi anbefaler også å benytte ulike tilbud fra NRK,
Morgenandakten kl 0820, P1.
Gudstjenester søndag kl 11, P1.
Salmer til alle tider søndager kl 20, P1+
Tro, håp og Lillesæter, søndager kl 21, P1.

ANDAKTER OG PREKENER: Det vil jevnlig bli lagt ut andakter fra prester i prostiet. På søndagene vil det bli delt skrevne prekener. Disse finner du her!


Prestene har «ringetid» ml 14-15 tirsdag til fredag. Ring og slå av en prat og hold kontakten med menigheten via prestene.
Synnøve Skree Skjeldal 95992006
Øystein Gunnersen 41457874

 


Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt hos den høyeste Gud,
som er skaper av alle ting,
den barmhjertige Far,
all nådes og godhets kilde.

Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt hos Kristus,
vår Forløser, som gjenoppretter alle ting,
det fullkomne og uutgrunnelige ord fra Gud.

Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt
hos ham som fyller alt i alle,
som hører våre bønner,
rene, stille Hellige Ånd.

(Fra Norsk bønnebok)

Tilbake