Åpen kirke


Søndager i februar, kl 11-13 i Skien kirke 

 

Åpen kirke

Søndager i februar kl 11-13
Vi har nå fått mulighet til å ha åpen kirke på søndager! Da kan du komme til kirken, bare være, tenne lys, be, sitte ned, det er mulighet til å motta nattverd, organisten spiller. Prest, organist og kirketjener er tilstede og kirkeverter registrer oppmøte og ivaretar smittevern. Det er tillatt med opptil 10 deltakere av gangen (regler pr 1/2 2021) Ved åpen kirke kan du komme og gå når du vil i det tidsrommet kirken er åpen. 
Noen søndager vil det bli arrangert dåpsgudstjeneste, da avsluttes åpen kirke kl 1230.

Velkommen til Skien kirke!

Tilbake