Møtestedet


Møtestedet UNG-OM-SORG er et tilbud for deg som er i alderen 14-18 år som er pårørende til eller har mistet en av dine nærmeste.

 

Er du i alderen 14-18 år og har opplevd å være pårørende til eller miste en av dine nærmeste? Kunne du tenke deg å møte andre som er i ligndende situasjon?

Velkommen til Møtestedet UNG-OM-SORG!

Hver gang vi møtes starter vi med å spise litt enkel mat sammen. Vi har en gjest hver gang som snakker litt om et tema som har med det å være pårørende til noen som er alvorlig syke eller om det å miste noen en er glad i, eller om hvordan vi kan mestre det å stå i disse situasjonene. Noen ganger gjør vi ting eller lager ting, andre ganger prater vi mer.

Samlingene foregår på Helsehuset som ligger like ved sykehuset i Skien. Vi møtes fem tirsdager, hver tredje uke, og vi ønsker at du som melder deg på prioriterer å komme på samlingene. Det er viktig for at gruppen skal fungere på en best mulig måte.

Dette er et samarbeid mellom Den norske kirke og Lindrende enhet i Skien kommune. Om du ønsker mer informasjon kan du bruke kontaktinformasjonen under, eller gå inn på gruppa MØTESTEDET UNG-OM-SORG på Facebook.

Vil du vite mer? Kontakt diakoniarbeider Siri Seltveit Danielsen, på tlf. 47675464 eller på mail: siriseltveit.danielsen@skien.kommune.no

Tilbake