Skien kirkes barnekor


Øvelser hver tirsdag kl. 17.30-18.30 Oppstart 27.08.24

Velkommen til å bli med i Skien kirkes barnekor! Det blir sangoppdrag og øvelse i sangteknikk, koselige samlinger og nye vennskap.

 

Aspirantkoret er for 2. og 3. trinn. De øver kl. 17.30-18.30 i Holbergs gate 3, rett ved kirken. Aspirantkoret er et kor som forbereder barna til videre sang i barnekoret. Vi fokuserer på å utvikle sang- og musikkglede gjennom variert musikk. Bevegelse, lek og sang er en rød tråd i arbeidet. Dirigent er Øydis Strandgård. Øydis er utdannet lærer og musikkterapeut og har erfaring som dirigent for både kor og korps.

Barnekoret er for 4. trinn og oppover. De øver kl. 17.30-18.30 i Skien kirke. I barnekoret lærer barna grunnleggende sangteknikk og musikkforståelse og å synge tostemt. Vi synger mest klassisk kirkelig barnekorrepertoar, men er også innom annen musikk som musikal, viser og kjente barnesanger. Dirigent er Kari Lise Høgseth. Hun er utdannet sanger og sangpedagog og har sunget i jentekoret i Skien kirke i mange år. Hun underviser også ved Skien kulturskole.

Korene drives i samarbeid med kantor Karolina Wisniewska.

Korene opptrer på familiegudstjenester og konserter. Noen ganger har korene deler av øvelsen sammen. I tillegg til å synge, er korene også en sosial møteplass. Noen kvelder hvert semester er det kveldsmat eller lek/andre aktiviteter i forbindelse med øvelsen.

Det er ikke nødvendig å melde seg på, men send gjerne en melding til Øydis (907562203) eller Kari Lise (48206736) om du er interessert.  

 

VELKOMMEN!

 

 

Tilbake