Kontaktinformasjon


Skien menighet

Åpningstider:   Onsdag 09.00 - 15.00
                            Torsdag 09.00 - 13.30

Adresse: Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Telefon: 35 58 11 49
E-post: annemona.skifjeld@skien.kommune.no

 

 

ansatt Skien menighet

Liv Margaretha Holtskog

92026790

Send e-post

ansatt Skien menighet

Ragnhild Strømfjord Kjellsen

93007652

Send e-post

Diakon

Torunn Skifjeld

45234607

Send e-post

Kantor

Karolina Wisniewska

40486509

Send e-post

Kapellan

Øystein Gunnersen

35589075

41457874

Send e-post

Kirketjener

Trond Kåre Andersen

35522471

48229011

Send e-post

Menighetspedagog

Ingrid Sofie Mjøen

Send e-post

Prost

Liv Espeland Jettestuen

35 58 90 81

99 15 86 27

Send e-post

Sekretær

Anne Mona Skifjeld

35581149

40061965

Send e-post

Sokneprest

Synnøve Skree Skjeldal

95992006

Send e-post