Nyheter om diakoni


Diakonien er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferd.

En ung og en eldre dame smiler mot hverandre

Her finner du ulike diakonale tiltak og planer i Skien menighet.