Menighetens besøkstjeneste


Ønsker du å være med? Les mer her. 

Å ha fellesskap med andre mennesker er ett av menneskets grunnbehov. I ulike faser av livet kan man være «tatt til side» slik at det blir vanskelig å komme seg ut og oppsøke fellesskapet. Det gjelder ikke minst når man blir gammel, og kroppen setter sine grenser for bevegelsesfriheten. 


For noen kan det bli for mye alene-tid, kanskje ikke minst nå i disse Korona-tider. En kan savne noen å snakke med om det som opptar en, eller en kan savne noen å be en bønn eller lese at andaktsord sammen med.


Skien menighet har en frivillig besøkstjeneste. Den består av mennesker som har tid og hjertevarme å dele med et menneske som gjerne vil ha jevnlig besøk, i utgangspunktet hver annen uke. Besøkerne samles med hverandre til fellesskap og opplæring to ganger i året. 


Det er stadig er noen som tar kontakt med oss og har behov for besøk. Om du kan tenke deg å ta del i denne frivillige tjenesten, så ta kontakt med meg for en uforpliktende prat!
Og om du leser dette og tenker at det kunne vært fint med besøk, så vær heller ikke redd for å ta kontakt med meg!  Vi mennesker trenger hverandre, og Skien menighet vil gjerne være med å legge til rette for gode menneskelige møter!

                    
Kontakt:
Torunn Skifjeld, diakon        
Tlf. 452 34 607

Tilbake