Møtestedet


Møtestedet er for deg som er imellom 13-25 år som er pårørende til noen som er alvorlig syk eller har mistet en av dine nærmeste.

Vi samles ca en tirsdag i måneden på Den varme kafèen på Gjerpen menighetshus (Håvundvegen 13C i Skien) kl 18.00-20.00.

Møtestedet er et samarbeid mellom Den norske kirke og Lindrende enhet i Skien kommune. 

Tilbudet er livsynsåpent, gratis og åpent for alle i Grenlandsområdet.

Vil du vite mer? Kontakt diakoniarbeider Siri Seltveit Danielsen, på tlf. 45205049 eller på mail: siriseltveit.danielsen@skien.kommune.no

Tilbake