DRIVE-IN Gudstjenester


Søndager kl. 19.00 på NAF Øvingsbane Skien (Flyplassvegen 140)

 

Velkommen til DRIVE-IN gudstjeneste søndager kl. 19.00 på NAF Øvingsbane Skien (Flyplassvegen 140)

Det vil fremover, så lenge vi ikke kan møtes i kirkene våre, bli arrangert disse felleskirkelige gudstjenestene på NAF sin øvingsbane. Dette er spesielle gudstjenester med tydelige retningslinjer i en helt uvanlig situasjon, så les hele denne informasjonen før du kommer. Vi ønsker å arrangere gudstjenester der vi kan oppleve fellesskap uten smittefarlig nærkontakt. Det blir bilde og salmetekst på storskjerm og for å høre lyden må du sette på bilradioen på FM 106,4. Gudstjenesten vil begynne presis kl. 19.00 pga direktesending på radio, så vi anbefaler å være på plass i tid før det.

Denne DRIVE-IN gudstjenesten er godkjent av kommunelegen, og vi har følgende regler:
• Kom kun i bil. Gående vil ikke høre lyd, man må sitte i bil med radio på.
• Ta med deg personer kun fra din egen husstand. Det anbefales ikke å ta med noen som du ikke bor sammen med.
• Alle skal bli værende i bilene under hele gudstjenesten. Dersom man ønsker eller noe oppstår, vil det være mulig å dra før gudstjenesten er over. 
• Det er ikke tillatt å åpne vinduer eller dører for å prate med hverandre.
• Lyden fra gudstjenesten kan kun høres på RadioMG og direktesending på Facebook.
• Vi anbefaler å slå av lys på bilen, unngå tomgangskjøring, start motor kun i korte perioder dersom du trenger varme eller doggfrie vinduer.
• Alle må følge anvisning fra parkeringsvakter.
• Gudstjenesten vil vare 40 minutter.
• Når gudstjenesten er ferdig, reiser alle hjem.
Vi tror at det beste vi kan gjøre for hverandre som menighet, er å holde fysisk avstand til hverandre, men samtidig holde hverandre nært i bønn.


Gud velsigne deg.


Arrangør: Skien Felleskirkelige Forum

Tilbake