Innsamlingsaksjon til Stefanusbarna i Egypt


Bli med å støtte Stefanusbarna på søppelplassen i Egypt!

 

 

I Kairos «søppelby» lever tusenvis av fattige.
De bor der – og de skaffer seg et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel.
Her gis god hjelp i mange familiers hverdag på tross av sterke restriksjoner under koronakrisen. Situasjonen er særlig vanskelig for de fattige. Dette krever økt innsats rundt Stefanusbarna!
Vil du være med å gi til dette?

Fra Kristi himmelfart – St.Hans/ Fra 13.mai – 24.juni 2021
 

SKIEN MENIGHET SIN MÅLSETNING ER: kr.5000 på FACEBOOK og kr.5000 på VIPPS= Tilsammen kr.10000,-
 

I tillegg til VIPPS OG FACEBOOK kan bruke menighetens bankgiro 2680 36 04990 merket «sammen».

Vippsnummer 55096 merk: <<Sammen>>

Denne aksjonen finner du på menighetens Facebookside.

På aksjonens nettside kan du også lese mer: www.kirken.no/sammen

SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN - Agder og Telemark bispedømmes misjonssolidaritet under korona-pandemien.

 

Tilbake