Gudstjenest med skriftemål


28.oktober kl 19 i Skien kirke

 

Onsdag 28.oktober kl 19 er det gudstjeneste med skriftemål, nattverd og forbønn i Skien kirke.

Predikant: Gunnar Thelin
Liturg: Liv Espeland Jettestuen

Velkommen!

Tilbake