Åpen kirke


Her finner du en oversikt over søndager og helligdager fremover. 

 

Her er en oversikt over kommende søndager og helligdager: 

13. mai Kristi himmelfartsdag: Åpen kirke fra 11-1230, mulighet for nattverd.
16. mai: Åpen kirke fra 11-1230, mulighet for nattverd.
17. mai: Åpen kirke fra 12-13.
23.mai Pinsedag: Åpen kirke fra 11-1230, mulighet for nattverd.
24. mai 2.Pinsedag: Åpen kirke fra 11-1230, mulighet for nattverd.
 

Følg med her og i kalenderen for informasjon om søndagene. 

 

Vi anbefaler også facebook «Den norske kirke» for mange gode digitale tilbud. 

FOR BARN OG FAMILIER anbefaler vi "Samlingsstund for de minste" på facebook.

 

For en prat/samtale – ta gjerne kontakt med kirkens prester og diakon:

Øystein Gunnersen - 41 45 78 74

Liv Espeland Jettestuen - 99 15 86 27 

Torunn Skifjeld - 45 23 46 07

 

Informasjon vil bli gitt her fortløpende. 

 

 

 

Tilbake