Råd og utvalg


Skien menighetsråd har følgende råd og utvalg:

 
Skien menighetsråd 
 
Medlemmer
Leder Gustav Søvde
Nestleder Kristin Lorentzen
Sekretær Nils Ofstad
Nina Melfald
Anne Kydland
Gro Wernø
Halvor Bjørkum
Marianne Askjer
 
Sogneprest Øystein Gunnersen
 
Leder, nestleder, sokneprest og sekretær utgjør arbeidsutvalget. 
 
Varamedlemmer
Øystein Skaland
Alf Jostein Bergem-Tinnan
Beate Kristin Riis
Liv Margaretha Holtskog
Sidsel Karen Velde Gullichsen
Kari Skoe Kristiansen
 
Arbeidsutvalg
Leder Gustav Søvde, sekretær Nils Ofstad og sokneprest Øystein Gunnersen

Representant til Skien kirkelige fellesråd
Gustav Søvde
 
Sang og musikk utvalg (Skm)
leder Karolina Wisniewska

Gudstjenesteutvalg
 
Diakoniutvalget
Guri Berntsen
Marianne Askjer
Inge Apneseth
Astrid Andreassen
Gerd K. Schjerven
Liv Inger Sønsteby
Jens Stranheim
Gunnar Thelin
Laurie Kjernald
Torunn Skifjeld
 
Trosopplæringsutvalget
Øystein Skaland
Gro Wernø
Kristin Lorentzen
Liv Margaretha Holtskog
Inger Jarinn
Anna Erika Myrvold
Laurie Kjernald
 
Menighetsbladets redaksjon
 
 
Økonomiutvalg
Øystein Gunnersen, Birger Homleid og Gustav Søvde.
 
Eiendomsutvalg
Øystein Bøen
Anne Kydland
 
 
Vealøskapellet
Inger S Fredriksen og Nils Ofstad.
 
Kirkens SOS
 
 
Amathea
 
 
Bibelkontakt
 
 
Misjonskontakt
 
Skien Diakonale Senter
Inge Apneseth
 
Kirkens Nødhjelp
 
 
Kontaktperson psykisk utviklingshemmede
 
 
Kontaktperson for innvandrere/KIA 
 

Tilbake