Konfirmanter


Her finner du informasjon til konfirmanter og foresatte.

 

INFORMASJONSMØTE var i kirken tirsdag 13. juni kl. 18:00.
Det blir også INFO-møte etter presentasjonsgudstjenesten søndag 24. september kl. 11:00

PROGRAM for høsten 2017 finner du HER

Meld deg på som konfirmant 2018 HER.
Hva er konfirmasjon?

Hva er vitsen med livet? Hvem er Gud? Hvem er Jesus? Er det noen som bryr seg om hva jeg tenker, tror og føler? Hvorfor er det så mye urettferdighet i verden? Dette er ting som mange av oss grubler over iblant.
 
I konfirmasjonstida har vi tid nettopp til slike spørsmål, til å lytte til hverandre, tenke høyt sammen og lete etter svar i Bibelen og i den tradisjonen kirken er bærer av.
 
Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling der menighet og familie på en spesiell og høytidelig måte ber for unge mennesker som er på vei inn i den voksne delen av livet sitt. Forut for konfirmasjonen gir kirken opplæring i den kristne tro, og søker å føre konfirmantene dypere inn i hva det vil si å være et kristent menneske.
 
Må konfirmantene være døpt?
Ja. Konfirmasjonen henger sammen med dåpen - med det å være et Guds barn og ha kirken som vårt åndelige hjem.
 
For dem som ble døpt som barn, er konfirmasjonsforberedelsene en del av den kristne opplæringen kirken gjerne vil gi de døpte.
 
For dem som ikke er døpt fra før, så blir det anledning for det i en gudstjeneste under konfirmantåret. Konfirmasjonstiden blir da også en forberedelse til dåp. De som skal døpes er selv med på å velge sine faddere, og vår erfaring er at dåpen blir en spesiell og høytidelig handling for dem det gjelder.
 
Hva går forberedelsene ut på? 
Konfirmasjonsforberedelsene går fra september til mai. Det blir undervisning i grupper med ulike oppgaver og aktiviteter. Det store kirkerommet gir gode rammer både for kreativ uro, stillhet og ettertanke.
 
Konfirmantene skal bli kjent med gudstjenesten blant annet ved å delta på gudstjenesteverksted og være tilstede på minst 8 gudstjenester i løpet av året. 
 
Konfirmantene vil få noen tjenesteoppgaver - både i gudstjenester og ved aksjoner i menigheten, blant annet dør-til-dør-innsamling for Kirkens Nødhjelp i fastetiden før påske. Konfirmantene deltar to ganger på Ung Messe. Dette er kveldsgudstjenester som er laget for ungdommer og der konfirmanter fra flere forskjellige menigheter samles.
 
I løpet av konfirmasjonstiden drar vi på to weekendturer sammen. I begynnelsen av høsten er det et bli-kjent-arrangement og kick-off og på vårsemesteret blir det enda en tur. I tillegg er konfirmantene med på Good Friday sammen med alle andre konfirmanter i Grenlandsområdet. Good Friday arrangeres en fredagskveld, vanligvis  i mars, i Skien Fritidspark og inneholder bla konserter, undervisning, aktiviteter og fotballturnering.
 
Aktuelle dager og tider
Undervisningen starter i september. Konfirmantsamlingene er lagt etter skoletid ca. annenhver tirsdag i kirken. Fra kl. 14.40 til 15.00 er det servering av noe å spise. Dette er en frivillig del og man kan komme når det passer i løp av denne halvtimen. Kl. 15.00 begynner det videre opplegget. Samlingene er ferdig kl. kl 16.45.
 
Før sommerferien sender vi ut brev til alle 8. klassinger som er medlem i kirken med informasjon om konfirmasjonstiden og de innbys til å være med på et infomøte og innledning av konfirmantopplegget. Dette blir en kveld i juni.
 
Vi har presentasjon av konfirmantene i Skien kirke en søndag på høsten, og samtalegudstjeneste  der alle konfirmantene medvirker en søndag i april.
 
Konfirmasjonsdagen i Skien kirke den andre søndagen i mai kl. 11.00.
 
Til dekning av utgiftene i konfirmasjonstiden tar vi kr. 1200,- i påmeldingsavgift. Giro sendes ut etter påmelding. Da er alle utgifter dekket (leir, Good Friday, bibel etc.)
 
Gi konfirmasjonstiden oppmerksomhet!
Mange ungdommer er aktive - i idrett, korps, kor og mange andre gode ting. Med konfirmantforberedelse på toppen kan det bli veldig travelt. Vi ber om at både konfirmanter og foreldre legger til rette for at konfirmasjonstida får den oppmerksomheten den trenger dette året, slik at den kan bli et godt minne og en hjelp for livet videre.
 
Nødvendige fravær må varsles til konfirmantlærerne, og ved mange fravær kan det bli aktuelt med ekstratimer.
 
Viktig:
Konfirmasjonsforberedelse skal være et tilbud til alle i vår kirke. Dersom noen har behov for spesielt tilrettelagt undervisning, vil vi prøve å imøtekomme det så godt som mulig, ev. med en egen gruppe.
 
Som prester og konfirmantlærere har vi taushetsplikt. Dersom noen av konfirmantene har særlige behov eller vanskeligheter, vil vi gjerne lytte og hjelpe så langt vi kan. Ta gjerne kontakt med oss! 
 
 
 
Kontaktinfo:
 
 
Trygve Wikstøl, ungdomsdiakon
mob: 98642103
 
Tormod Klovning, prosjektleder
​mob: 93085202

Tilbake