TO SPIR


Glad i å synge? - Glad i folk?

 

  

Har du alltid likt å synge, men ikke riktig turt å gjøre det sammen med andre – ennå? Har du kanskje sunget i et kor da du var yngre enn nå, og tenkt at det kanskje er på tide å forsøke seg på et «come-back»? Har du gode minner? Vil du i tilfelle være med å gjenoppfriske dem?
 
Koret vårt er for alle som bor i Skien menighet, og for sangglade venner som har lyst til å være med selv om de bor eller tilhører et helt annet sted. Det viktigste her er at du har lyst til å bruke litt av din fritid til å skape noe fint sammen med andre i et musikalsk og sosialt fellesskap.
 
Bli med i vårt kor
Voksenkoret vårt startet opp i 2010 som SMS-koret. I dag heter vi TO SPIR og teller nærmere 30 medlemmer. Målgruppen er 35-55 år. Musikalsk leder og dirigent er Kari Lise Høgseth som er profesjonell sanger og sangpedagog fra Skien.
 
Vi øver oddetalls-uker kl. 19.00 – 21.30 i Ungdomshuset rett nedenfor kirketrappen. Et par ganger i semesteret synger vi i Skien kirke, og vi besøker også andre arenaer. Noen gang arrangerer vi også korseminar for å bli inspirert til å synge enda bedre. Når vi øver, øver vi, men vi setter også av god tid til kaffe og hyggelig prat.
 
Sangene vi synger er glade sanger, kristne sanger, gode sanger, lette sanger, krevende sanger og sanger vi og dirigenten liker. Målsettingen er god stemning og fellesskap. Sangene hentes fra mange ulike sjangre – noen med instrumenter, andre uten (a capella). 
 
Vi har særlig behov for flere herrestemmer, men nye damer er også hjertelig velkomne. Ta i så fall gjerne med ektefelle, kamerat, svoger eller nabon`.
 
Velkommen!
 
Ønsker du å bli med, så kom innom på en øvelse eller kontakt dirigenten vår på mob: 48206736 eller kariliseh@gmail.com.

Tilbake