Felleskirkelig arbeid


 
Skien Felleskirkelige Forum
Skien menighet deltar i et felleskirkelig arbeid i Skien by gjennom Skien Felleskirkelige Forum. Dette er et møtested for menighetsledere (i hovedsak prester og pastorer) fra frikirkene, de kristelige organisasjonene og Den norske kirkes menigheter i byen. Forumet har jevnlige kontakt- og inspirasjonsmøter, og arrangerer årlige fellesmøter som gjerne avsluttes med gudstjeneste i Skien kirke.

Skien Diakonale Senter
18 av byens menigheter og organisasjoner står sammen om stiftelsen Skien Diakonale Senter, som driver omsorgsarbeid blant rusmisbrukere i byen. Stiftelsen driver Kontaktsenteret, som nylig feiret 25 års jubileum, og som i dag omfatter et dagsenter for rusmisbrukere, natthjem for hjemløse og et hybelhus med 12 boenheter som er under oppføring.

Samarbeid med Skien Metodistkirke
Skien menighet og Skien Metodistkirke har et fast samarbeid med felles gudstjenester 2 ganger i året, felles fjellferie for eldre i august og ellers ulike kontaktpunkter. Samarbeidet er en naturlig følge av at Den norske kirke og Metodistkirken i Norge i 1997 inngikk en avtale om gjensidig anerkjennelse og utvidet kirkefellesskap, under tittelen "Nådens fellesskap".

Økumenikk
Økumenikk er det kirkelige navn på organisert samarbeid mellom ulike kirkesamfunn. Siden Den andre verdenskrig har Den norske kirke i stigende grad engasjert seg i mellomkirkelig arbeid.

Hovedsaklig har Den norske kirke samarbeid med andre medlemmer av Kirkenes Verdensråd og Det Lutherske Verdensforbund; det vil si protestantiske og ortodokse kirker.

1. september 1996 undertegnet Den norske kirke en samarbeidsavtale mellom de lutherske folkekirker i Norden og Baltikum og Den anglikanske kirke i Storbritania, den såkalte Porvoo-avtalen.

Tilbake