Ung og konfirmant


Ungdom og konfirmanter har en sentral plass i Skien kirke. Vi har som mål å bli gode på å se og ta vare på konfirmanter og unge i vår menighet.

Ungdommer i tautrekk-lek

Vi ønsker at du som konfirmant skal få en god og lærerik konfirmanttid, gjøre dette unike året til noe som setter spor for årene som kommer. Vi ønsker at alle unge i vår menighet skal få tilbud om å delta i diverse aktiviteter og opplevelser for å skape tilhørighet og læring.