Kontaktinformasjon


Skien menighet

Adresse: Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Telefon: 35 58 11 49
E-post: mona.skifjeld@skien.kommune.no


ansatt Skien menighet

Kari Lise Høgseth

48206736

Send e-post

Diakon

Torunn Skifjeld

45234607

Send e-post

Kantor

Karolina Wisniewska

40486509

Send e-post

Kantor II

Tormod Øvrum

45407075

Send e-post

Kapellan

Synnøve Skree Skjeldal

95992006

Send e-post

Kirketjener

Trond Kåre Andersen

35522471

48229011

Send e-post

Prost

Liv Espeland Jettestuen

35 58 90 81

99 15 86 27

Send e-post

Sekretær

Anne Mona Skifjeld

35581149

40061965

Send e-post

Sokneprest

Øystein Gunnersen

35589075

41457874

Send e-post

Trosopplæringsleder

Anna Erika Myrvold

35589077

Send e-post

Ungdomsdiakon

Laurie Kjernald

48504001

Send e-post